Tuesday, April 11, 2017

108 names of Babosa Maharaj

                                                                                    जय श्री बाबोसा ।

Here is the list of 108 names of Lord Shree Babosa Maharaj. According to popular belief, whoever chants this list with true devotion and faith is set to benefit instantly.

(001) ओंकाराय नमः   
(002) ॐ बाबोसा देवाय नमः 
(003) ॐ पन्नाय नमः  
(004) ॐ छगनी सुताय नमः 
(005) ॐ चूरू निवासाय नमः 
(006) ॐ गदाधराय नमः
(007) ॐ कृपाकराय नमः 
(008) ॐ ब्र्हमाचारिण नमः
(009) ॐ कुमाराय नमः
(010) ॐ घेवरचंद नन्दनाय नमः
(011) ॐ रोग्नाशनाय नमः 
(012) ॐ हनुमत रूपाय नमः
(013) ॐ हनुमत प्रियाय नमः
(014) ॐ जीवन दात्रे नमः
(015) ॐ मृत्यु हराय नमः
(016) ॐ जयाय नमः
(017) ॐ विजयाय नमः
(018) ॐ भक्त मनः स्थिताय नमः
(019) ॐ कष्ट हराय नमः
(020) ॐ संकट विमोचनाय नमः
(021) ॐ शांति दूताय नमः
(022) ॐ बाला रूपाय नमः
(023) ॐ महाबलाय नमः
(024) ॐ वरदाय नमः
(025) ॐ कलियुग वरदाय नमः
(026) ॐ भक्त ईष्ट देवता रूपाय नमः
(027) ॐ भक्त कुल देवता रूपाय नमः
(028) ॐ तपस्फलाय नमः
(029) ॐ कोठारी कुल दीपाय नमः
(030) ॐ हनुमत नाम जपकराय नमः
(031) ॐ हनुमत ह्रदय स्थिताय नमः
(032) ॐ नीलवर्ण अश्वारूढाय नमः
(033) ॐ प्रत्यक्ष देवताय नमः
(034) ॐ वंश वृद्धिकराय नमः
(035) ॐ सौभाग्य दात्रे नमः
(036) ॐ दुर्भाग्य नाशनाय नमः
(037) ॐ सुख समृद्धि प्रदायकाय नमः
(038) ॐ जन्मान्तर ऋण विमोचनाय नमः
(039) ॐ सौम्य मूर्तिने नमः
(040) ॐ शांति स्वरूपाय नमः
(041) ॐ ज्योति स्वरूपाय नमः
(042) ॐ भक्त वत्सलाय नमः
(043) ॐ लोक नायकाय नमः
(044) ॐ लोक रक्षकाय नमः
(045) ॐ भय नाशनाय नमः
(046) ॐ तंत्र शक्ति हरायकाय नमः 
(047) ॐ भूत प्रेत पिशाच नाशनाय नमः
(048) ॐ स्वर्ण मुकुट धारणाय नमः
(049) ॐ कर्ण कुंडल धारणाय नमः
(050) ॐ आत्म शुद्धाय नमः 
(051) ॐ काम क्रोध नाशनाय नमः
(052) ॐ मातृ पितृ भक्ताय नमः
(053) ॐ कालान्तकाय नमः
(054) ॐ कालहराय नमः
(055) ॐ कारागृह विमोक्त्रे नमः
(056) ॐ चिरंजीविने नमः
(057) ॐ उज्ज्वलाय नमः
(058) ॐ कीर्तर्ये नमः
(059) ॐ भक्त मान संरक्षणाय नमः
(060) ॐ शरणागत रक्षकाय नमः
(061) ॐ त्रैलोक्य अधिपतये नमः
(062) ॐ सर्व देव स्वरूपाय नमः
(063) ॐ बुद्धि दात्रे नमः
(064) ॐ रिद्धि सिद्धि दात्रे नमः
(065) ॐ विद्या दात्रे नमः
(066) ॐ शांति दात्रे नमः
(067) ॐ योग मूर्तये नमः
(068) ॐ धर्म रक्षकाय नमः
(069) ॐ महावीराय नमः

(070) ॐ मार्ग बंधवे नमः
(071) ॐ मार्ग दर्शकाय नमः
(072) ॐ दुर्विचार नाशनाय नमः
(073) ॐ सदगति प्रदाय नमः
(074) ॐ अतुल्याय नमः
(075) ॐ जितेन्द्रियाय नमः
(076) ॐ प्रसादाय नमः
(077) ॐ दुष्ट गृह निहन्त्रे नमः
(078) ॐ पिशाच गृह घातकाय नमः
(079) ॐ बाल गृह विनाशाय नमः
(080) ॐ सचिदानान्दाय नमः
(081) ॐ पुरुषोत्तमाय नमः 
(082) ॐ सर्वभोमाया नमः
(083) ॐ उत्तम श्री परिवाराय  नमः 
(084) ॐ राम चरित्र भजनाय नमः 
(085) ॐ अपार करुणामूर्तये नमः 
(086) ॐ धैर्य प्रदायकाय नमः
(087) ॐ सूर्य कोटिप्रकाशाय नमः  
(088) ॐ मंगल प्रदायकाय नमः 
(089) ॐ माया निकृत्तकाय नमः
(090) ॐ अभस्मराय नमः
(091) ॐ ज्ञान विग्रहाय नमः
(092) ॐ एकाय नमः
(093) ॐ अनेकाय नमः
(094) ॐ गुणाय नमः
(095) ॐ गुण निधवे नमः
(096) ॐ जगत गुरुवे नमः
(097) ॐ दिव्य औषधि बसाय नमः
(098) ॐ शोकहारिणे नमः
(099) ॐ मिष्ठान प्रियाय नमः
(100) ॐ बलभुजे नमः
(101) ॐ सन्मार्ग स्थापित नमः
(102) ॐ कीर्तन प्रियाय नमः
(103) ॐ शाकिनी डाकिनी यक्ष रक्षा भूत प्रपंचनाय नमः
(104) ॐ भस्मरुपेण औषधि प्रदाय नमः
(105) ॐ जल रुपेण व्याधि निवृत्तकाय नमः
(106) ॐ मंजु ह्रदया स्थिताय नमः
(107) ॐ प्रकाश गृहस्थिताय  नमः 
(108) ॐ मोक्ष दात्रे नमः 


108 Names of Lord Hanuman


1 Om Anjaneyaya Namaha
2 Om Mahaviraya Namaha
3 Om Hanumate Namaha
4 Om Marutatmajaya Namaha
5 Om Tatvagyanapradaya Namaha
6 Om Sitadevimudrapradayakaya Namaha
7 Om Ashokavanakachchhetre Namaha
8 Om Sarvamayavibhananaya Namaha
9 Om Sarvabandhavimoktre Namaha
10 Om RakshovidhvaNsakarakaya Namaha
11 Om Paravidya Pariharaya Namaha
12 Om Para Shaurya Vinashakaya Namaha
13 Om Paramantra Nirakartre Namaha
14 Om Parayantra Prabhedakaya Namaha
15 Om Sarvagraha Vinashine Namaha
16 Om Bhimasena SahayakrIthe Namaha
17 Om Sarvadukhah Haraya Namaha
18 Om Sarvalokacharine Namaha
19 Om Manojavaya Namaha
20 Om Parijata Drumulasthaya Namaha
21 Om Sarva Mantra Svarupaya Namaha
22 Om Sarva Tantra Svarupine Namaha
23 Om Sarvayantratmakaya Namaha
24 Om Kapishvaraya Namaha
25 Om Mahakayaya Namaha
26 Om Sarvarogaharaya Namaha
27 Om Prabhave Namaha
28 Om Bala Siddhikaraya Namaha
29 Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namaha
30 Om Kapisenanayakaya Namaha
31 Om Bhavishhyathchaturananaya Namaha
32 Om Kumara Brahmacharine Namaha
33 Om Ratnakundalaya Namaha
34 Om Diptimate Namaha
35 Om Chanchaladvalasanadhaya Namaha
36 Om Lambamanashikhojvalaya Namaha
37 Om Gandharva Vidyaya Namaha
38 Om Tatvajnaya Namaha
39 Om Mahabala Parakramaya Namaha
40 Om Karagraha Vimoktre Namaha
41 Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namaha
42 Om Sagarottarakaya Namaha
43 Om Pragyaya Namaha
44 Om Ramadutaya Namaha
45 Om Pratapavate Namaha
46 Om Vanaraya Namaha
47 Om Kesarisutaya Namaha
48 Om Sitashoka Nivarakaya Namaha
59 Om Anjanagarbha Sambhutaya Namaha
50 Om Balarkasadrashananaya Namaha
51 Om Vibhishhana Priyakaraya Namaha
52 Om Dashagriva Kulantakaya Namaha
53 Om Laxmanapranadatre Namaha
54 Om Vajra Kayaya Namaha
55 Om Mahadyuthaye Namaha
56 Om Chiranjivine Namaha
57 Om Rama Bhaktaya Namaha
58 Om Daitya Karya Vighatakaya Namaha
59 Om Akshahantre Namaha
60 Om Kajnchanabhaya Namaha
61 Om Pajnchavaktraya Namaha
62 Om Maha Tapase Namaha
63 Om Lankini Bhajnjanaya Namaha
64 Om Shrimate Namaha
65 Om Simhika Prana Bhanjanaya Namaha
66 Om Gandhamadana Shailasthaya Namaha
67 Om Lankapura Vidayakaya Namaha
68 Om Sugriva Sachivaya Namaha
69 Om Dhiraya Namaha
70 Om Shuraya Namaha
71 Om Daityakulantakaya Namaha
72 Om Suvarchalarchitaya Namaha
73 Om Tejase Namaha
74 Om Ramachudamanipradayakaya Namaha
75 Om Kamarupine Namaha
76 Om Pingalakshaya Namaha
77 Om Vardhi Mainaka Pujitaya Namaha
78 Om Kabalikrita Martanda Mandalaya Namaha
79 Om Vijitendriyaya Namaha
80 Om Ramasugriva Sandhatre Namaha
81 Om Mahiravana Mardhanaya Namaha
82 Om Sphatikabhaya Namaha
83 Om Vagadhishaya Namaha
84 Om Navavyakritapanditaya Namaha
85 Om Chaturbahave Namaha
86 Om Dinabandhuraya Namaha
87 Om Mayatmane Namaha
88 Om Bhaktavatsalaya Namaha
89 Om Sanjivananagayartha Namaha
90 Om Suchaye Namaha
91 Om Vagmine Namaha
92 Om Dridhavrataya Namaha
93 Om Kalanemi Pramathanaya Namaha
94 Om Harimarkata Markataya Namaha
95 Om Dantaya Namaha
96 Om Shantaya Namaha
97 Om Prasanatmane Namaha
98 Om Shatakantamudapahartre Namaha
99 Om Yogine Namaha
100 Om Ramakatha Lolaya Namaha
101 Om Sitanveshana Pathitaya Namaha
102 Om Vajradranushhtaya Namaha
103 Om Vajranakhaya Namaha
104 Om Rudra Virya Samudbhavaya Namaha
105 Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namaha
106 Om Partha Dhvajagrasamvasine Namaha
107 Om Sharapamjarabhedhakaya Namaha

108 Om Dashabahave Namaha

No comments:

Post a Comment

Featured Post

बाबोसा भगवान व्रतोत्सव

                                                                                          जय श्री बाबोसा                                   ...